Eskişehir Teknik Üniversitesi (3DAM Lab. Digital Design And Digital Additive Manufacturing Research Lab.)

Yetkinliğin Niteliği

Büyük ölçekli kompozit katkı üretim sistemi ile tıbbi ekipman imalatı için 1 metreye kadar 3D baskı termoplastik büyük parçaların üretimi. Maske, siperlik, ve medikal ekipman parçalarının üretimi.

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - ALUTEAM

Yetkinliğin Niteliği

Tıbbı cihaz üretiminde montaj ve entegratörlük.
Tıbbi cihazlarda kullanılan ekipmanlarda ihtiyaç duyulan sızdırmazlık elemanlarının üretimi

Web Sayfası

www.fsm.edu.tr

Fırat Üniversitesi-MefeVent

Yetkinliğin Niteliği

Yapay Zeka Tabanlı Mekanik Ventilatör Tasarımı

Web Sayfası

www.firat.edu.tr/tr

İstanbul Üniversitesi TETLAB

Yetkinliğin Niteliği

Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği
3 Boyutlu tasarım, FDM baskı ve üretimi

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

Koç Üniversitesi - Re-Engineering Group

Yetkinliğin Niteliği

3D baskılı ventilatör aparat ve maskeler üretimi
Cep telefonu tabanlı akıllı stetoskop
Ele, yüze vs dokunmma uyarısı veren cihaz

Web Sayfası

mysite.ku.edu.tr/oergen/

Maltepe Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Yetkinliğin Niteliği

Maltepe Üniversitesi - Antiviral/Antimikrobiyal malzemelerin maske iskeleti üzerine airbrush/elektrospray gibi tekniklerle uygulanıp maskenin üretilmesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Antiviral/Antimikrobiyal malzemelerin üretimi

Web Sayfası

www.maltepe.edu.tr/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği


Yeniden kullanılabilir antimikrobiyal filtre malzemesi geliştirilmesi

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü 3B Biyo/Nanomalzemeler Araştırma Grubu Biyomalzeme, Biyoelektronik, Biyomekanik Mükemmeliyet Merkezi

Yetkinliğin Niteliği

İmminobiyoassay için sensor platformu geliştirilmesi

Web Sayfası

mam.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK MAM GMBE

Yetkinliğin Niteliği

- İmmun yanıtın hücresel ve protein düzeyinde karakterizasyonu, - Serumdan antikor ayrıştırma, saflaştırma, fragmentasyon - İn vitro ve in vivo toksisite çalışmaları
- Patojenlerle çalışma yeteneği (BSL3) - Hibridoma teknolojisi ile Monoklonal antikor üretimi, - Fab/Fc ayrıştırma ve saflaştırma
Sandwich veya competitive ELISA, immunokromatografik test, immunobiyosensor ve/veya yatay akışlı test sistemlerine uyarlanması ve bu sistemlerin valide edilmesi.
Diyagnostik hedef seçimi, monoklonal ve poliklonal antikor üretimi direkt/indirekt
Tıbbi cihazlarda kullanılan filtre üretimi

Web Sayfası

mam.tubitak.gov.tr/