Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Virtual screening/in silico yöntemlerle araştırılacak ilaç hedefi ve ilaç adayı önerilerinin verilmesi
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

ege.edu.tr/

Eskişehir Teknik Üniversitesi - İç Mimarlık Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

İç mimari tasarım ve organizasyon
Mevcut Hastane ve Tıbbi Tesis Kapasite Arttırımı
Mevcut Binaların Hastaneye Dönüştürülmesi

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.hacettepe.edu.tr/

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Prefabrik Laboratuvarlar
Prefabrik Karantina Binaları
Prefabrik Bakım Üniteleri
Mobil Steril Odalar (Çadır, Konteyner vb.)

Web Sayfası

www.aydin.edu.tr/

İstanbul Medipol Üniversitesi - İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetkinliğin Niteliği

Kamu sağlığını tehdit eden Covid-19 un yayılımını engellemeye yönelik her türlü tedbirin ve uygulamanın hukuki ve etik açıdan değerlendirilmesi. önem taşımaktadır.

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Medipol Üniversitesi - Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

* Epidemiyolojik Risk Hesapları
* Risk ve Kriz İletişimi

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirme.
Epidemiyolojik Risk Hesapları

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Rasim Meral

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

Koç Üniversitesi - Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetkinliğin Niteliği

Stresli ortamda çalışan medikal personelin daha az hata ve kolay kullanımı sağlayacak ürünlerin geliştirlimesinde uyulması gereken tasarım kriterleri rehberi

Web Sayfası

designlab.ku.edu.tr

Maltepe Üniversitesi - Hemşirelik Yüksekokulu

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.maltepe.edu.tr/

Mersin Üniversitesi - Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Hastalık prognozunun analizi, homojen alt grupların belirlenmesi, pandemi seyrini etkileyen önlemlerin analizi ve genetik veri analizi (makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları dahil) gibi tüm biyoistatistik analizler

Web Sayfası

www.mersin.edu.tr/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabanci Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği

Veri analizi, makine öğremesi, ağ analizleri

Web Sayfası

www.sabanciuniv.edu/tr

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Hızlı Antijen veya PCR Validasyonu için know-how, Pandemi hastanesi laboratuvarı, karşılaştırmalı çalışılabilecek numuneler
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.yeditepe.edu.tr/