Abdi İbrahim

Yetkinliğin Niteliği

Covid-19'a karşı etkili ilaç denemeleri.

Web Sayfası

www.abdiibrahim.com.tr/

AEGENE BİYOTEKNOLOJİ

Yetkinliğin Niteliği

Pilot ölçek biyobenzer ilaç geliştirme çalışmaları
COVID-19 qRT-PCR teknolojisine dayalı tanı kiti geliştirilmesi

Web Sayfası

aegenebiotech.com/

Arven İlaç

Yetkinliğin Niteliği

- Protein karakterizasyonu (yapısal ve fonksiyonel) - Analitik metot geliştirme (yapısal, fonksiyonel) - Hücre tabanlı analizler, - Proses ve ürün safsızlığı vb.
RCB'den itibaren lab ölçek USP ve DSP geliştirme
Ölçek büyütme ve ticari üretim (memeli hücresi için tek kullanımlık 200L ve 1000L biyoreaktör kapasitesi)

Web Sayfası

www.arvenilac.com.tr/

Atabay İlaç

Yetkinliğin Niteliği

4 farklı molekül üzerinde çalışma

Web Sayfası

atabay.com/

BacPolyZyme Ltd. Şti / Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Biyoreaktörde ilaç üretimi
Enzim üretimi

Web Sayfası

www.bacpolyzyme.com/

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Virtual screening/in silico yöntemlerle araştırılacak ilaç hedefi ve ilaç adayı önerilerinin verilmesi
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

ege.edu.tr/

Gebze Teknik Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Mevcut ilaç hammadelerinin sentezleri için yeni yöntemlerin üretilmesi
Peptid inhibitörller tasarımı ve üretimi
İzolasyon, saflaştırılması ve üretimi
Bioassay geliştirme
Peptid inhibitörller pilot üretimi (yüksek ölçek GMP üretim için destek gerekli)
Biyosensör tasarımı ve geliştirmesi
Enzim üretimi
DNA aşısı için tasarım ve klonlama (yüksek ölçek GMP üretim için destek gerekli)
Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği

Web Sayfası

www.gtu.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Olası ilaç etken maddesinin virtual screening/in silico yöntemlerle tespit edilmesi (In-vitro etkinliğin hesaplanması için desteğe ihtiyaç bulunmaktadır)

Web Sayfası

www.itu.edu.tr/

Marmara Üniversitesi - Biyomühendislik Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Aktif molekül üretimi
- Ekten madde antiviral bileşiklerin bakteriyel üretimi için sistem geliştirilmesi, - Lab düzeyinde üretim, optimizasyon, ölçek büyütme, biyoreaktörde üretim
Doğal bileşiklerin etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması
Lab düzeyinde bakteriyel üretim, optimizasyon, ölçek büyütme, biyoreaktörde üretim
Bakteriyel sistemlerde antibakteriyel ürünlerin sentezi - Bakteriyel sistemin gelistirilmesi, lab duzeyinde uretim, ölçek büyütme ve biyoreaktörde üretim

Web Sayfası

www.marmara.edu.tr/

NPRO LTD. ŞTİ. - Ege Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

İzolasyon, saflaştırılması ve üretimi
PLC ve TLC ile kalitatif ve kantitatif/method geliştirme, toplam fenol tayini (Follin Metodu), mikrobiyolojik analizler, antimikrobiyal test gibi alanlarda laboratuvar hizmetleri

Web Sayfası

www.npro.com.tr/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği

Primer/sekonder yapı/biyolojik fonksiyon analizleri

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) (Stratejik ortakları ile)

Yetkinliğin Niteliği

Halen kullanımda olan moleküllerin incelenmesi

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği


Web Sayfası

www.cumhuriyet.edu.tr/

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - İmmünoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

nötralizasyon, convalescent plasma
llaç denemelerinin etkinlik analizleri, sitotoksisite deneyleri
validasyon planlama/yürütme/raporlama
immünfenotipleme, doku tipleme testlerinin analiz ve raporlaması

Web Sayfası

med.yeditepe.edu.tr/