Eskişehir Teknik Üniversitesi - İç Mimarlık Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

İç mimari tasarım ve organizasyon
Mevcut Hastane ve Tıbbi Tesis Kapasite Arttırımı
Mevcut Binaların Hastaneye Dönüştürülmesi

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Prefabrik Laboratuvarlar
Prefabrik Karantina Binaları
Prefabrik Bakım Üniteleri
Mobil Steril Odalar (Çadır, Konteyner vb.)

Web Sayfası

www.aydin.edu.tr/