Nar Medikal ve Tekstil Ürünleri Ticareti

Yetkinliğin Niteliği

Cerrahi maske üretiminde kullanılabilecek filtrasyon testi mevcut Nonwowen malzeme tedariği.

Web Sayfası

-

Nebraska Medicine

Yetkinliğin Niteliği

UV ve maske dekontaminasyon protokolü.

Web Sayfası

https://bit.ly/39evLgo
https://www.nebraskamed.com/
nebraskamed.com/sites/default/