Cyberthink

Yetkinliğin Niteliği

Yeteneğe erişim (siber güvenlik)

Web Sayfası

Cyberthink.org

Eczanem İçin

Yetkinliğin Niteliği

Eczanelerde tanı kitlerinin satarak B2B hizmet verilmesi www.eczanemicin.com

Web Sayfası

www.eczanemicin.com

HacknBreak - Açık İnovasyon Derneği

Yetkinliğin Niteliği

Ağ oluşturma, yeteneklere erişim.

Web Sayfası

hacknbreak.com/

Moleküler Biyoloji Derneği

Yetkinliğin Niteliği

Tanı kiti uygulayıcısı temini için koordinasyon (gönüllü uzmanlar)
Virüs sekanslama

Web Sayfası

tr.molbioturk.org/