Agena Bilişim ve Savunma Teknolojileri

Yetkinliğin Niteliği

Sosyal davranış modellemeleri ile virüsün yayılımı simülasyonu yapılarak, topluma yayılması, denge noktasının bulunması, tedavi ve tedbirler ile hastalığın gerilemesi tahmin modeli geliştirilmesi.

Web Sayfası

www.agenabst.com

COVID-19 Radiology Database

Yetkinliğin Niteliği

COVID-19 Radyolojik Veritabanı

Web Sayfası

coviddatabase.org

DVES Health

Yetkinliğin Niteliği

Dünyanın farklı yerlerinden alınmış örnek teşkil eden 27445 korona virüsüne yakalanmış hasta verisiyle, kullanıcıların girdikleri semptomlar neticesinde geliştirdiğimiz yapay zeka modeli üzerinden karşılaştırarak hastalık riski hakkında kullanıcıya bilgi verilecektir. COVID-19 virüsünün mutasyonu ve sempton değişimleri takip edilecektir.
Evde Sağlık ve Bakım hastaları için karar destek ve takip uygulaması

Web Sayfası

www.dveshealth.com

ICTerra

Yetkinliğin Niteliği

Teletıp Platformu
Otomatik Radyolojik Tanı
Makine Öğrenmesi

Web Sayfası

www.icterra.com/

İstanbul Medipol Üniversitesi - Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

* Epidemiyolojik Risk Hesapları
* Risk ve Kriz İletişimi

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirme.
Epidemiyolojik Risk Hesapları

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

Mersin Üniversitesi - Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Hastalık prognozunun analizi, homojen alt grupların belirlenmesi, pandemi seyrini etkileyen önlemlerin analizi ve genetik veri analizi (makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları dahil) gibi tüm biyoistatistik analizler

Web Sayfası

www.mersin.edu.tr/

PHI Tech Bioinformatics

Yetkinliğin Niteliği

Yeni nesil dizileme analizi
Genom ve transkriptom veri analizi
Virüs-İnsan Protein-Protein Etkileşimleri Veritabanı (www.phisto.org)

Web Sayfası

phitech.com.tr/

Promarket Tasarım ve Teknoloji AŞ

Yetkinliğin Niteliği

Silikon kalıplama ve alüminyum kalıplama öncelikli olmak üzere, 3D baskı, 3D tarama ile tersine mühendislik desteği
Similasyon, data analiz ve raporlama
3 Boyutlu DLP yazıcılar ile hassas üretim (eklemeli imalat) ve modelleme
3B DLP yazıcılarda kullanılan fotobaşlatıcı ile uyarlanan reçine üretimi

Web Sayfası

3bfab.com/

Sabanci Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği

Veri analizi, makine öğremesi, ağ analizleri

Web Sayfası

www.sabanciuniv.edu/tr