3 Boyutlu Destek

Yetkinliğin Niteliği

3D yazıcı envanteri.

Web Sayfası

3BoyutluDestek.com

Biyoekonomi Bilimsel Araştırma Geliştirme Eğitim Proje ve Danışmanlık Kooperatifi

Yetkinliğin Niteliği

Dezenfektan ve hammaddeleri üretiminde bilgilendirme
Farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirme.
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

-

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Virtual screening/in silico yöntemlerle araştırılacak ilaç hedefi ve ilaç adayı önerilerinin verilmesi
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

ege.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.hacettepe.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Rasim Meral

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

Kimya Mühendisleri Odası - Biyomedak (Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu)

Yetkinliğin Niteliği

Farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirme.
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.kmo.org.tr/genel/bizden_listele.php?bizden_kod=12

Maltepe Üniversitesi - Hemşirelik Yüksekokulu

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.maltepe.edu.tr/

NEF Vakfı

Yetkinliğin Niteliği

Farklı amaçlar için arz ile talebi birleştiren bir platform

Web Sayfası

www.nefvakfi.org/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Hızlı Antijen veya PCR Validasyonu için know-how, Pandemi hastanesi laboratuvarı, karşılaştırmalı çalışılabilecek numuneler
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.yeditepe.edu.tr/