Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Mahalle ve hane bazında risk yönetimi
Yerel yönetimlerde sağlık yönetimi
Erken uyarı sistemleri

Web Sayfası

www.adu.edu.tr/

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Virtual screening/in silico yöntemlerle araştırılacak ilaç hedefi ve ilaç adayı önerilerinin verilmesi
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

ege.edu.tr/

Eskişehir Teknik Üniversitesi (3DAM Lab. Digital Design And Digital Additive Manufacturing Research Lab.)

Yetkinliğin Niteliği

Büyük ölçekli kompozit katkı üretim sistemi ile tıbbi ekipman imalatı için 1 metreye kadar 3D baskı termoplastik büyük parçaların üretimi. Maske, siperlik, ve medikal ekipman parçalarının üretimi.

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Görüntü işleme ve derin öğrenme yaklaşımları kullanarak akciğer grafisi vb. medikal görüntülerden covid-19 vb. hastalıkların teşhisi

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

Eskişehir Teknik Üniversitesi - İç Mimarlık Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

İç mimari tasarım ve organizasyon
Mevcut Hastane ve Tıbbi Tesis Kapasite Arttırımı
Mevcut Binaların Hastaneye Dönüştürülmesi

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - ALUTEAM

Yetkinliğin Niteliği

Tıbbı cihaz üretiminde montaj ve entegratörlük.
Tıbbi cihazlarda kullanılan ekipmanlarda ihtiyaç duyulan sızdırmazlık elemanlarının üretimi

Web Sayfası

www.fsm.edu.tr

Fırat Üniversitesi-MefeVent

Yetkinliğin Niteliği

Yapay Zeka Tabanlı Mekanik Ventilatör Tasarımı

Web Sayfası

www.firat.edu.tr/tr

Gebze Teknik Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Web Sayfası

www.gtu.edu.tr

Gebze Teknik Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Mevcut ilaç hammadelerinin sentezleri için yeni yöntemlerin üretilmesi
Peptid inhibitörller tasarımı ve üretimi
İzolasyon, saflaştırılması ve üretimi
Bioassay geliştirme
Peptid inhibitörller pilot üretimi (yüksek ölçek GMP üretim için destek gerekli)
Biyosensör tasarımı ve geliştirmesi
Enzim üretimi
DNA aşısı için tasarım ve klonlama (yüksek ölçek GMP üretim için destek gerekli)
Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği

Web Sayfası

www.gtu.edu.tr/

Gebze Teknik Üniversitesi Sensör Lab

Yetkinliğin Niteliği

İmmunobiosensör sistemi için nanoyapılı sensör platformları geliştirilmesi
Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği

Web Sayfası

www.gtu.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.hacettepe.edu.tr/

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Web Sayfası

http://web.harran.edu.tr/bilgisayar

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Prefabrik Laboratuvarlar
Prefabrik Karantina Binaları
Prefabrik Bakım Üniteleri
Mobil Steril Odalar (Çadır, Konteyner vb.)

Web Sayfası

www.aydin.edu.tr/

İstanbul Medipol Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Dronlarla kalabalıklar arasında ısı profilinden corona hastası tespiti ve tespit sonrası UV ışık sterilizasyonu ile hastaneye güvenle sevki.
Dronlarla adrese teslim gıda ve ilaç lojistiği servisi.
Rehabilitasyon hizmetlerinin evde sürdürülemesi,takibi, geliştirilmesi,evde video temelli egzersiz uygulamaları

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Medipol Üniversitesi - İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetkinliğin Niteliği

Kamu sağlığını tehdit eden Covid-19 un yayılımını engellemeye yönelik her türlü tedbirin ve uygulamanın hukuki ve etik açıdan değerlendirilmesi. önem taşımaktadır.

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Medipol Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği

- Değişen rutinde bozulan günlük yaşam organizasyonu için uzaktan sistemlerle profesyonel rehabilitasyon hizmetinin verilmesi - Günlük yaşam planlaması - Aktivite re-organizasyonu - Sürdürülebilir üretkenlik

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Medipol Üniversitesi - Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

* Epidemiyolojik Risk Hesapları
* Risk ve Kriz İletişimi

Web Sayfası

www.medipol.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Olası ilaç etken maddesinin virtual screening/in silico yöntemlerle tespit edilmesi (In-vitro etkinliğin hesaplanması için desteğe ihtiyaç bulunmaktadır)

Web Sayfası

www.itu.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirme.
Epidemiyolojik Risk Hesapları

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa), Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı, Doku tipleme laboratuvarı

Yetkinliğin Niteliği

Doku tipleme (HLA antijenleri, HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ,-DP)

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi TETLAB

Yetkinliğin Niteliği

Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği
3 Boyutlu tasarım, FDM baskı ve üretimi

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Rasim Meral

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.istanbul.edu.tr/

Koç Üniversitesi - Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetkinliğin Niteliği

Stresli ortamda çalışan medikal personelin daha az hata ve kolay kullanımı sağlayacak ürünlerin geliştirlimesinde uyulması gereken tasarım kriterleri rehberi

Web Sayfası

designlab.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi - Re-Engineering Group

Yetkinliğin Niteliği

3D baskılı ventilatör aparat ve maskeler üretimi
Cep telefonu tabanlı akıllı stetoskop
Ele, yüze vs dokunmma uyarısı veren cihaz

Web Sayfası

mysite.ku.edu.tr/oergen/

Maltepe Üniversitesi - Hemşirelik Yüksekokulu

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.maltepe.edu.tr/

Maltepe Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Yetkinliğin Niteliği

Maltepe Üniversitesi - Antiviral/Antimikrobiyal malzemelerin maske iskeleti üzerine airbrush/elektrospray gibi tekniklerle uygulanıp maskenin üretilmesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Antiviral/Antimikrobiyal malzemelerin üretimi

Web Sayfası

www.maltepe.edu.tr/

Maltepe Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği

Ultraviyole ışınım temelli dezenfeksiyon kabini tasarımı

Web Sayfası

www.maltepe.edu.tr/

Marmara Üniversitesi - Biyomühendislik Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Aktif molekül üretimi
- Ekten madde antiviral bileşiklerin bakteriyel üretimi için sistem geliştirilmesi, - Lab düzeyinde üretim, optimizasyon, ölçek büyütme, biyoreaktörde üretim
Doğal bileşiklerin etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması
Lab düzeyinde bakteriyel üretim, optimizasyon, ölçek büyütme, biyoreaktörde üretim
Bakteriyel sistemlerde antibakteriyel ürünlerin sentezi - Bakteriyel sistemin gelistirilmesi, lab duzeyinde uretim, ölçek büyütme ve biyoreaktörde üretim

Web Sayfası

www.marmara.edu.tr/

Mersin Üniversitesi - Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Hastalık prognozunun analizi, homojen alt grupların belirlenmesi, pandemi seyrini etkileyen önlemlerin analizi ve genetik veri analizi (makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları dahil) gibi tüm biyoistatistik analizler

Web Sayfası

www.mersin.edu.tr/

Nanotego

Yetkinliğin Niteliği

Antimic lisanslı ürün

Web Sayfası

nanotego.com/

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yetkinliğin Niteliği

Lateral flow Immunoassay (LFA) optimizasyonu ve optik LFA reader desteği
Elektrokimyasal esnek ve kullan-at sensorlerin gelistirilmesi

Web Sayfası

www.erbakan.edu.tr/

Sabanci Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği

Veri analizi, makine öğremesi, ağ analizleri

Web Sayfası

www.sabanciuniv.edu/tr

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği


Yeniden kullanılabilir antimikrobiyal filtre malzemesi geliştirilmesi

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği

Primer/sekonder yapı/biyolojik fonksiyon analizleri

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği

Nanofabrikasyon

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Yetkinliğin Niteliği

Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) (Stratejik ortakları ile)

Yetkinliğin Niteliği

Halen kullanımda olan moleküllerin incelenmesi

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) - Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Hibridoma teknolojisine ilişkin tüm prosesin geliştirlmesi
Hayvan (memeli, insekt, balık, kanser) primer ve cell line kültürleri ile ilgili Tüm proses (laboratuvar, pilot, büyük ölçek üretim)
Virus izolasyonundan endüstriyel boyuta kadar tüm proses

Web Sayfası

sunum.sabanciuniv.edu/

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi

Yetkinliğin Niteliği


Web Sayfası

www.cumhuriyet.edu.tr/

TÜBİTAK MAM GMBE

Yetkinliğin Niteliği

- İmmun yanıtın hücresel ve protein düzeyinde karakterizasyonu, - Serumdan antikor ayrıştırma, saflaştırma, fragmentasyon - İn vitro ve in vivo toksisite çalışmaları
- Patojenlerle çalışma yeteneği (BSL3) - Hibridoma teknolojisi ile Monoklonal antikor üretimi, - Fab/Fc ayrıştırma ve saflaştırma
Sandwich veya competitive ELISA, immunokromatografik test, immunobiyosensor ve/veya yatay akışlı test sistemlerine uyarlanması ve bu sistemlerin valide edilmesi.
Diyagnostik hedef seçimi, monoklonal ve poliklonal antikor üretimi direkt/indirekt
Tıbbi cihazlarda kullanılan filtre üretimi

Web Sayfası

mam.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü 3B Biyo/Nanomalzemeler Araştırma Grubu Biyomalzeme, Biyoelektronik, Biyomekanik Mükemmeliyet Merkezi

Yetkinliğin Niteliği

İmminobiyoassay için sensor platformu geliştirilmesi

Web Sayfası

mam.tubitak.gov.tr/

vianteect

Yetkinliğin Niteliği

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Generic Stendra Medicine With Free Shipping Nfabns Cialis Recurrent episodes tend to become shorter in duration and less frequent over time. Bgssnj comment utiliser le levitra 20mg https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis 5mg online Ncclep

Web Sayfası

-

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - İmmünoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

nötralizasyon, convalescent plasma
llaç denemelerinin etkinlik analizleri, sitotoksisite deneyleri
validasyon planlama/yürütme/raporlama
immünfenotipleme, doku tipleme testlerinin analiz ve raporlaması

Web Sayfası

med.yeditepe.edu.tr/

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yetkinliğin Niteliği

Hızlı Antijen veya PCR Validasyonu için know-how, Pandemi hastanesi laboratuvarı, karşılaştırmalı çalışılabilecek numuneler
Literatür izlenmesi ve platformlara katılım

Web Sayfası

www.yeditepe.edu.tr/