Moleküler Biyoloji Derneği

Yetkinliğin Niteliği

Tanı kiti uygulayıcısı temini için koordinasyon (gönüllü uzmanlar)
Virüs sekanslama

Web Sayfası

tr.molbioturk.org/

Notrino Research

Yetkinliğin Niteliği

Akciğer grafikileri kullanarak yapay zeka desteği ile COVID-19 pnömonisi, bakteriyel pnömoni, diğer viral pnömoniler ve sağlıklı akciğerin sınıflandırılması
Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği

Web Sayfası

www.notrino.com