“İşbirliği ve İletişim, Birlikte Öğrenme ve Birlikte Üretme’nin ilk basamaklarıdır” görüşüyle doğmuştur.
Nanoteknoloji ekosistemin zenginliklerini sergilemektedir.
Mevcut bilgi ve deneyimi, ihtiyaç ile birleştiren bir arayüzdür.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’un disiplinlerarası yaklaşım ile Nanoteknolojinin farklı sektörlerindeki uygulamaları olgulaştırma çalışmalarında tamamlayıcı bir unsurudur.

CO-SUNUM Platformu, ulusal ve uluslararası düzlemde; altyapı, yetkinlik, ürün, teknoloji ve hizmetleri, açık kaynak bir platformda gerçek zamanlı kitlesel kaynak kullanımı temelinde bir araya getiren kar amacı gütmeyen bir girişimdir.

Neden CO-SUNUM?

Nanoteknoloji yatayında değişik temalardaki, bilgi ve deneyim zenginliklerinin bir çatı altında toplanarak değer yaratılması amaçlamaktadır. Farklı sektörlerdeki ulusal ve küresel paydaşların sahip oldukları tekil yetkinliklerin ortak çalışmalarla katlanarak büyümesi ve kolektif değerlere dönüşmesi hedeflenmiştir.

Nasıl Oluştu?

CO-SUNUM Platformu’nun ilk teması COVID-19 salgını nedeniyle oluşan ihtiyaçların karşılanabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulan “COVİD-19-TR Yetkinlik Haritası”dır. COVID-19 ekosistemini #Çorbadatuzunolsun sloganı ile bir araya getirme başarısını göstermiştir. 23 Mart 2020 tarihinden bu yana bilgi ve deneyim ile ihtiyaçları buluşturarak kolaylaştırıcı rol üstlenmiştir.

Nereye Doğru?

Gelecek dönemlerde “Nanomalzemeler, Yaşam Bilimleri, Gıda, Tarım, Çevre ve Enerji ile Savunma ve Havacılık” temalarında başka alt platformlarla genişleyerek yeni işbirlikleri tetiklemeyi hedeflemektedir

Ben Ne Yapabilirim?

Tüm ilgilileri kitle kaynak yaklaşımı ile oluşturulmuş bu gerçek zamanlı, açık kaynak platformunda mevcut bilgi, beceri ve altyapılarını, ürün, teknoloji ve hizmetlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Platformlarımız

CO-SUNUM Platformu Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir.Mesajın için teşekkürler. Gönderildi.
Mesajınız gönderilirken bir hata oluştu.

© Tüm Hakları Saklıdır | 2020

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ("SUNUM, "Veri Sorumlusu") 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uygun olarak https://co-sunum.netinternet sitesi aracılığıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.