Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yetkinliğin Niteliği

Görüntü işleme ve derin öğrenme yaklaşımları kullanarak akciğer grafisi vb. medikal görüntülerden covid-19 vb. hastalıkların teşhisi

Web Sayfası

www.eskisehir.edu.tr/

Notrino Research

Yetkinliğin Niteliği

Akciğer grafikileri kullanarak yapay zeka desteği ile COVID-19 pnömonisi, bakteriyel pnömoni, diğer viral pnömoniler ve sağlıklı akciğerin sınıflandırılması
Tıbbı cihaz tasarım ve mühendisliği

Web Sayfası

www.notrino.com